Journey in Life: 10/09/16

Search This Blog

Sunday, October 9, 2016

Mỉm cười đón nhận điều Chúa gửi đến

Pietà. Photo courtesy tudor-rose.

In this world you've just got to hope for the best and prepare for the worst and take whatever God sends.
~ Lucy Maud Montgomery

Trên thế giới này, bạn chỉ cần hy vọng cho những gì tốt đẹp nhất, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và đón nhận bất kỳ điều gì Thiên Chúa gửi đến.

Bài trước: Tình làng nghĩa xóm

Nhà hàng Ưu Đàm chay - 34, Hàng Bài


Address: 34, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: 098 134 98 98/01297520598

Bài trước: Nhà hàng Trúc Nướng - 255 Ngọc Lâm, Long Biên

Tình làng nghĩa xóm

Con gái thằng hàng xóm, ước gì điều ước thành sự thật. Photo courtesy Tony Alter.

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.
~ Gilbert Chesterton

Kinh Thánh khuyên ta nên biết yêu thương hàng xóm láng giềng, và cũng nên yêu thương kẻ thù của mình; có lẽ bởi cả hai kẻ đó là một.

Popular Now