Journey in Life: 10/13/16

Search This Blog

Thursday, October 13, 2016

Ngày doanh nhân Việt Nam và gạch nối từ lịch sử


Bài trước: Người Đến Trước Cất Bước Cho Người Đến Sau

Dòng chảy tình yêu, từ Tổng thống tới Tổng thống

'41', Bức chân dung của George W. Bush về cha mình George H.W. Bush
bài điểm sách của Michiko Kakutani,
ngày 11 tháng 11, năm 2014.

Mối quan hệ giữa George W. Bush và cha của ông, George H.W. Bush, có lẽ là mối quan
hệ cha con được bàn luận nhiều nhất trong lịch sử hiện đại — so với lịch sử của Shakespeare, bi kịch Hy Lạp và nhạc kịch hài. Trong cuốn sách mới của mình, tổng thống thứ 43 phác họa một bức chân dung trìu mến về tổng thống thứ 41, với những tiết lộ thực tế ngắn gọn nhưng dạt dào cảm xúc.

Trong cuốn "41", Bush con hầu như không đưa ra một chút thông tin mới nào về quyết định tấn công Iraq mang tính lịch sử vào năm 2003 hoặc về những thời điểm quan trọng khác trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông cũng không cho chúng ta biết nhiều về nhiệm kỳ của cha mình ở Nhà Trắng, những điều mà chúng ta vẫn chưa biết. Thay vào đó, ông viết những gì ông gọi là một "câu chuyện tình yêu" về cha mình. Ở mức tốt nhất, cuốn sách có đủ những phẩm chất của những bức tranh được bàn tán nhiều dạo gần đây của ông Bush con: bình dân, quan sát sắc bén và gây cảm động một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là đối với một người mà không ai biết chính xác là người sống nội tâm. Ở phía ngược lại, cuốn sách ngồn ngộn những chi

"Skeleton at the feast" nghĩa là gì?

Chơi bài vui quá. Photo courtesy Barney Moss.

'Skeleton at the feast' (bộ xương trong bữa tiệc) nghĩa là điều làm cho cụt hứng, điều làm mất vui (a person or event that brings gloom or sadness to an occasion of joy or celebration).

Ví dụ
The Eton-educated outsider, unaccustomed to the North and its ways, did not shine on these occasions. He was, said Dakin, a “skeleton at the feast” and struggled to pass the time of day with their fellow drinkers.

In doing so, Kennedy will annoy more readers than he reassures (not, it seems, that that will bother him) but the skeleton at the feast is never assured of a welcome, especially one in which so much public effort and emotion has been invested and for which the liturgy has yet to be worked out.

When it opened in 2009, Telegraph theatre critic Charles Spencer said of Romeo & Juliet: "We've seen it too often, and the sharp joy and pain of young love has become a distant memory. As a result, I often feel like a skeleton at the feast and find myself grumbling that this is little more than a romantic comedy that facilely turns into a tragedy of mere bad luck."

Phạm Hạnh

Mất bạn thân

Photo courtesy Damian Gadal.

A man dies as often as he loses his friends.
~ Francis Bacon

Với mỗi người trong chúng ta, mỗi lần mất bạn cũng như mỗi lần chết đi vậy.

Popular Now