Journey in Life: 10/29/16

Search This Blog

Saturday, October 29, 2016

Bất bình đẳng toàn cầu: tin tốt và tin xấu

John Cassidy, ngày 06 tháng 1 năm 2014

Trong khi phần lớn giới nghiên cứu kinh tế dành kỳ nghỉ cuối tuần ở
Philadelphia để thảo luận lý thuyết "Trì trệ trường kỳ" của Larry Summers và các vấn đề khác trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Mỹ, tôi đọc cuốn sách mới của Angus Deaton, "Cuộc đào thoát vĩ đại: Sức khỏe, của cải, và nguồn gốc bất bình đẳng." Chương 1 bắt đầu như sau:

Cuộc sống giờ đây tốt hơn gần như mọi thời kỳ khác trong lịch sử. Nhiều người giàu có hơn và càng ít người phải sống trong nghèo đói cùng cực. Tuổi thọ cao hơn và các bậc cha mẹ không còn phải chứng kiến một phần tư số con cái của mình chết yểu.

Nhà kinh tế học Deaton tại đại học Princeton, người nổi tiếng với cách làm việc tỉ mỉ cẩn trọng, đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu về y tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Trong suốt ba mươi hay bốn mươi năm qua, ông nhắc, mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là Trung Hoa và Ấn Độ, đã đưa nhiều người, rất

Popular Now