quote

I say a little pray for you. Photo courtesy simonetta viterbi . The majority of people spoil their lives by an unhealthy and exagger...

friend

Economists' luncheon. Giang Thanh Long — with Linh Hoang Vu and 3 others at TOKYO Deli Ngô Quyền: Được mời ăn trưa và được tặn...

word

New beginning. Young musician came to London to climb the ladder in a music industry. Photo courtesy Thomas Cat . 'Straight away&...

sex

Bớt chút “thuần khiết”, đi chặng đường dài. Photo courtesy Marten Kuilman . Cuối cùng chính phủ cũng ban hành lệnh cấm đối với nghi t...