Journey in Life: 11/27/16

Search This Blog

Sunday, November 27, 2016

Tù nhân cao quý

Prisoner of you. Photo courtesy Alberto.

A prisoner...is unfortunate in two ways—because he has done something wrong and because he is deprived of his liberty. Therefore we should treat him kindly, because of his misfortune, for otherwise he would become hard and bitter and would not be sorry he had done wrong.
~ L. Frank Baum

Một tù nhân... bất hạnh theo hai cách, vì đã làm sai và vì đang bị tước đoạt tự do của mình. Do đó, chúng ta nên đối xử với anh ta tử tế, vì sự bất hạnh của anh, nếu không anh ta sẽ trở nên chai sạn và cay đắng và sẽ không hối tiếc vì mình đã làm sai.

Tokyo Deli - Món ngon Nhật Bản giá cả phải chăng

em được 45 tuần tuổi...


Nhà hàng Ưu Đàm chay - 34, Hàng Bài
Sự kiện - Tokyo Deli

Popular Now