friend

công đoàn Văn phòng Yên Ninh, @ Thanh Thủy Resort, 3/12/2016, Bài trước: Giải tennis Traphaco mở rộng 2016

phrase

langdu đi du lịch Anh và đại sứ quán foot the bill. 'Foot (meet) the bill' nghĩa là thanh toán hóa đơn (to pay for something,...