Journey in Life: 12/06/16

Search This Blog

Tuesday, December 6, 2016

Khi thế giới xoay vần

Cuốn sách 'Trật tự thế giới' của Henry Kissinger.

Bài điểm sách của John Micklethwait,
Ngày 11 tháng 9 năm 2014

Nếu bạn muốn hiểu quan điểm của Henry Kissinger, hãy thử tưởng tượng và trả lời những
câu hỏi sau: Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, người điều hành chính sách đối ngoại của Mỹ là một ông cụ đã ngoài 90, chứ không phải hai nhóm người đã dành gần một phần tư thế kỷ trước đó để lên án ông. Ban đầu là những kẻ tân bảo thủ rêu rao những giá trị dân chủ, coi chính sách thực dụng của ông là nhượng bộ kẻ thù, và giờ đây là những đảng viên Dân chủ theo khuynh hướng tự do, khẳng định việc xây dựng quốc gia phải bắt đầu từ trong nước — và do đó không hề muốn dính líu đến các nước khác, chứ đừng nói tới những chiến lược lớn.

Liệu một chút hơi hướng chủ nghĩa hiện thực, chứ không phải kiểu làm cho vui và kệ hậu quả của Bush, sẽ có ích cho Iraq? Liệu một chính khách đọc Winston Churchill viết về Afghanistan ("ngoại trừ mùa thu hoạch... các bộ lạc Pathan [Pashtun] luôn có chiến tranh, riêng hoặc chung") sẽ cam kết rằng Mỹ sẽ thiết lập “một chính thể đại diện đầy đủ và ý thức về nhạy cảm giới" ở Kabul? Liệu Kissinger sẽ ra giới hạn ‘lằn ranh đỏ’ cho Syria và sau đó bỏ qua không trừng phạt Assad khi ông ta sử dụng vũ khí hóa học? Hoặc để khoảng trống quyền lực lớn dần ngay trên vùng biên địa gần đất nước của Vladimir Putin? Hoặc thờ ơ nhìn Biển Đông trở thành

"Butcher's bill" nghĩa là gì?

Arlington National Cemetery (Washington). Photo courtesy Alberto Ceballos.

'Butcher's bill' có từ butcher là người bán thịt, tên đồ tể, vì thế từ này nghĩa là danh sách người chết trong chiến tranh, đôi khi được dùng để chỉ số thương vong (người dân thường) trong một thảm họa lớn (a count of soldier casualties after a battle, sometimes used for civilians after a large disater).

Ví dụ
The Civil War resulted in more than 620,000 military deaths, more than the combined “butcher’s bill” to Americans in World War I and World War II combined.

Each month UNSMIL makes the point that its butcher’s bill of slain civilians does not include those killed or maimed as a direct result of hostilities. It does not include those who have been executed after capture or who died after being abducted or as a result of torture.

It was the Western Allies' extreme good fortune that the Russians, and not themselves, paid almost the entire 'butcher's bill' for [defeating Nazi Germany], accepting 95 per cent of the military casualties of the three major powers of the Grand Alliance.

Phạm Hạnh

Popular Now