Journey in Life: 01/21/17

Search This Blog

Saturday, January 21, 2017

Vì sao việc làm ngành chế tạo kiểu cũ sẽ không quay lại phương Tây?

khi các chính trị gia nói về ngành chế tạo, họ có xu hướng nói về các dây chuyền sản xuất: lắp ráp các bộ phận vào ô tô, máy giặt hay máy bay, hoạt động vốn tạo ra ít giá trị gia tăng hơn trước đây. Ngày nay, chính các quá trình đi cùng việc lắp ráp – như thiết kế, quản lý chuỗi cung ứng, và dịch vụ – mới mang lại giá trị gia tăng. Chế tạo, và các công việc trong ngành chế tạo, đã thay đổi theo những cách mà theo đó các công việc cũ sẽ không bao giờ quay trở lại các nước giàu.

Between the 1840s and the 1960s in Britain, manufacturing’s share of employment hovered at around a third; today official data show around one in ten workers is involved in manufacturing. In the late 1940s in America, it accounted for one in three non-farm jobs. Today’s figure is just one in 11.

...cách mà các số liệu chính thức được tính toán hàm nghĩa rằng sự sụt giảm của ngành chế tạo đã bị phóng đại. Một số quy trình từng được gắn chặt với nhau thì bây giờ được dàn trải ra trên khắp thế giới. Các công ty chế tạo ngày càng sử dụng nhiều các công ty khác để thực hiện những công việc như tiếp thị hay kế toán. Nhiều khía cạnh của nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế sản phẩm và thử nghiệm kỹ thuật hiện nay được thực hiện bởi các công ty riêng biệt, cùng với rất nhiều các dịch vụ kế toán, hậu cần, vệ sinh, quản lý nhân sự và công nghệ thông tin.

...Trong tương lai, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ thâm nhập thậm chí sâu hơn nữa vào lãnh địa của các nhà chế tạo, thậm chí là các nhà chế tạo sẽ xem bản thân mình ngày càng giống như các nhà bán hàng dịch vụ. Máy móc công nghiệp và hàng hóa mà họ tạo ra đang ngày càng được đóng gói với các bộ cảm biến kết nối internet. Do đó, các nhà chế tạo có thể thu thập dữ liệu về việc máy móc của họ hoạt động như thế nào trên thế giới. Sự am hiểu về các sản phẩm và các dữ liệu mà chúng tạo ra giúp họ biến hàng hóa trở thành dịch vụ.

kết luận: Advanced manufacturing provides good jobs but they need skill and adaptability. Improved education to ensure that engineers and techies are in good supply is required, as is vocational training, along the lines that Germany uses to support programmes to refurbish the skills of current and former workers. Simply threatening companies that seek to move jobs overseas, as Mr Trump has done, will not help. Using tariffs to disrupt the complex cross-border supply chains on which manufacturers rely, as he has suggested doing, would damage the sector he purports to champion. Clamping down on migrants who have skills that manufacturers cannot find at home will do further harm. And policies that favour production-line workers over investment in automation will end up making domestic industry less competitive.

Bất cập quy định công bố thông tin

- Luật Chứng khoán chưa điều chỉnh việc công bố thông tin về giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư sở hữu trên 5% chứng chỉ quỹ đóng (tương tự như cổ đông lớn của công ty đại chúng), trong khi bản thân các chứng chỉ quỹ này cũng được giao dịch với tính chất tương tự như cổ phiếu; chưa quy định nghĩa vụ công bố thông tin của một số đối tượng có lợi thế về thông tin và dễ dàng trục lợi như: người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng và người có liên quan của họ

- Luật Chứng khoán chưa bao quát các nghĩa vụ công bố thông tin của các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán mới, hoặc chưa điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến các giao dịch đặc thù như giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF…

- đối với thông tin bất thường của doanh nghiệp (tài khoản bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bổ sung hay rút bớt ngành nghề kinh doanh, quyết định thay đổi nhân sự…) là những thông tin có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, nhưng được quy định phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ là không đảm bảo tính kịp thời của thông tin.

Trong vòng 24 giờ đó, những người nội bộ của doanh nghiệp kịp thời trục lợi và những cổ đông, nhà đầu tư bên ngoài sẽ chịu thiệt hại.

- Luật Chứng khoán quy định sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ phải công bố thông tin về doanh nghiệp niêm yết, thành viên giao dịch trên website của Sở, ngược lại với xu hướng chung của thế giới là trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công bố thông tin cho tổ chức tham gia thị trường, đang gây ra không ít hiểu lầm cho thị trường, nhà đầu tư về trách nhiệm liên đới của sở giao dịch chứng khoán đối với thông tin do doanh nghiệp công bố

- sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ giám sát doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin, nhưng không hề có phương tiện để kiểm duyệt thông tin này, nên trên thực tế Sở khó tròn vai trong chịu trách nhiệm về kiểm soát thông tin do doanh nghiệp công bố…

Popular Now