Journey in Life: 02/05/17

Search This Blog

Sunday, February 5, 2017

Giống như tôi

Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới
Một người cùng chung một số phận giống như tôi...
Photo courtesy Javcon117*.

Girls are so queer you never know what they mean. They say No when they mean Yes, and drive a man out of his wits for the fun of it.
~ Louisa May Alcott

Phụ nữ rất kỳ quặc, bạn không bao giờ biết họ có ý gì. Họ nói 'Có là Không, Không là Có' khiến đàn ông phát điên, và lấy làm khoái trí vì điều đó.

Siêu thị Aeon Mall Long Biên đầu năm mới 2017

bạn béo tới chơi nhà... :)

Bài trước: Kichi Kichi - AEON Mall, Long Biên

Amsers 94 - 97_Year End Party_2016
Siêu thị Aeon Mall Long Biên đầu năm mới 2016

Popular Now