Journey in Life: 02/08/17

Search This Blog

Wednesday, February 8, 2017

Các đường dây nóng 12345 của Trung Quốc là gì?

...Các hộp thư của Thị trưởng tồn tại trên trang web của hầu hết khoảng 300 chính quyền thành phố tại Trung Quốc. Công dân bấm vào nút bên cạnh hình ảnh của các thị trưởng có dòng chữ “gửi thư cho tôi” để trực tiếp e-mail cho các thị trưởng của họ.

Các đường dây nóng 12345 cũng tương tự. Quay số 12345 từ bất kỳ nơi nào trong nước sẽ kết nối người gọi đến tổng đài chính quyền địa phương, tại đó tổng đài viên sẽ (trên lý thuyết) chuyển cuộc gọi của họ tới người có thể trả lời, dù đó là các câu hỏi về trường học, nhà ở hay bất kỳ công việc thuộc chính quyền địa phương nào khác.

Đường dây nóng đầu tiên được thành lập vào năm 1983. Đường dây nóng 12345 của Thượng Hải đã được đưa vào sử dụng năm 2013, Quảng Châu vào năm 2015. Từ tháng 07/2017, tất cả các chính quyền địa phương phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm cả việc trả lời các cuộc gọi 12345 trong vòng 15 giây và việc duy trì hoạt động 24 giờ một ngày.
-----
leaders think hotlines will improve local government, the most unpopular layer of the Chinese state.

the central government likes hotlines and mailboxes is that they provide information that officials cannot get in any other way.

Phone calls and e-mails about local concerns therefore provide significant insight. Greater government transparency and accountability would, of course, help the party acquire much better information, but those are inconceivable at the moment. Until that changes, hotlines are the only windows officials have into the world of public opinion.

Traphaco - Chia tay PTGĐ Hoàng Thị Rược


Bài trước: Traphaco - Chúc mừng sinh nhật Chủ tịch công ty

Popular Now