Journey in Life: 04/07/17

Search This Blog

Friday, April 7, 2017

Biết tin ai bây giờ

Beatrice de Rothschild's villa on the Côte d'Azur, France.

Where large sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.
~ Agatha Christie

Khi liên quan tới một khoản tiền lớn, tốt nhất là chẳng tin ai cả.

Bài trước: Hai cách học tập

By revelation studios - revelation studios, CC BY-SA 3.0, Link

Tết Phú Rim ở Jerusalem

Đường phố trong ngày Tết Phú Rim ở Jerusalem.

Children dressed in costume and carrying mishloach manot follow a costumed clown on Purim day in Jerusalem, Israel.

Bài trước: Lễ Đền tội

Bởi YoninahTác phẩm do chính người tải lên tạo ra, CC BY 2.5, Liên kết

Lễ Đền tội

Người Do Thái cầu nguyện trong đền thờ vào lễ Lễ Đền tội, tranh vẽ năm 1878 của Maurice Gottlieb


Bởi Maurycy Gottlieb – From Jewish Art, edited by Grace Cohen Grossman, ISBN 0-88363-695-6, page 199. Phạm vi công cộng, Liên kết

Hai bánh mì xoắn challah

Hai bánh mì xoắn (challah) đặt dưới khăn thêu trong bữa ăn ngày Shabbat.

Two homemade whole-wheat challos placed on a decorative olive-wood cutting board and covered by a traditional embroidered Shabbat challah cover.


Bởi YoninahTác phẩm do chính người tải lên tạo ra, Phạm vi công cộng, Liên kết

Một tín hữu trong buổi cầu nguyện ban sáng

Một tín hữu trong buổi cầu nguyện ban sáng, đội Mũ Sợ Chúa Kippah, khăn choàng và hộp Hộp Đựng Kinh.

Bài trước: Vật dụng trong các nghi thức Do Thái giáo

Phạm vi công cộng, Liên kết

Vật dụng trong các nghi thức Do Thái giáo

Vật dụng trong các nghi thức Do Thái giáo (theo chiều kim đồng hồ, từ trên xuống): Chân nến Shabbat, Chén rửa tay trong thánh lễ, Chumash và Tanakh, Cây trỏ sách Torah, kèn làm bằng sừng cừu (shofar), và hộp trái etrog.

Judaica - candlesticks, etrog box, shofar, Torah pointer, Tanach, natla (נַטְלָה aka keli)

Bài trước: Các Thánh Anh Hài

Bởi The original uploader was Gilabrand tại Wikipedia Tiếng Anh – Originally from en.wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, Liên kết

Popular Now