work

Một người đàn ông tới một công trường xây dựng nơi có ba người thợ nề Photo courtesy Rajarshi MITRA . đang bận rộn làm việc. Không có...