travel

view từ ban công phòng 701, Holiday Sapa Hotel, 16 Mường Hoa cafe sáng chủ nhật, một tấm lưng trần...