Journey in Life: 05/21/17

Sunday, May 21, 2017

Công ty Traphaco Sapa

view từ ban công phòng 701, Holiday Sapa Hotel, 16 Mường Hoa
cafe sáng chủ nhật, một tấm lưng trần...