book

Câu chuyện lôi cuốn bắt đầu với nguồn gốc của loài người sapiens và kết thúc với con người hậu nhân loại. Con người (thành viên của chi...

book

via Cổ học tinh hoa, ----- Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ, ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ...