phrase

Dưa hấu giải khát, tươi mát mùa hè :) Photo courtesy Ashley Campbell . 'Just in time' nghĩa là vừa kịp lúc, đúng giờ, đúng th...