Journey in Life: 07/08/17

Saturday, July 8, 2017

Hẹn gặp lại, cá sấu

em tự ăn mỳ liền...
em say sưa xem phim hoạt hình,

Bài trước: Bánh gạo Senbei Nhật Bản