skill

Lợn rừng và ngựa cùng nhau gặm cỏ trên cánh đồng, ấy thế nhưng lợn rừng xấu tính, chốc chốc lại quậy phá, không giẫm nát cả đám cỏ thì quay...

skill

Có một con quạ đen đang sải rộng cánh bay trên không trung thì gặp phải chú bồ câu đang trên đường trở về nhà. Thấy vậy, bồ câu liền hỏi: &...