Journey in Life: 08/01/17

Search This Blog

Tuesday, August 1, 2017

a-mortal nghĩa là gì?

Nano robots chữa bệnh (như Nobita lái phi thuyền trong bụng Xuka) và reverse ageing processes, con người ngày càng sống thọ hơn, hy vọng quá :)
Các mem chưa đọc sách có thể đoán dịch giả chuyển ngữ a-mortal là gì không? ;) #sapiens


Bài trước: Sapiens: Lược sử về loài người

Popular Now