Journey in Life: 08/31/17

Search This Blog

Thursday, August 31, 2017

Đại gia đặt tên cho công ty: Từ tên mình đến tên quý tử

nên vậy, giống như Trump Organization,

khảo sát mẫu 2 triệu doanh nghiệp, 19% dùng tên của người sáng lập, tỷ số lợi nhuận trên tài sản cao hơn 3% so với các công ty khác,

lý giải rằng, đặt tên như vậy bắn tín hiệu: tin tưởng vào sản phẩm (của mình) tốt, hoặc nếu thất bại thì danh tiếng cũng chìm theo, nên khách hàng nhận được tín hiệu này và tưởng thưởng cho công ty tương xứng,
-----
A GOOD business name can be pricey. An entrepreneur looking for the perfect one can hire a naming agency to offer ideas, but that can cost tens of thousands of dollars. That may explain why many founders follow the example of the current American president and name their businesses after themselves. A recent article* by academics from the Fuqua School of Business at Duke University in North Carolina suggests that doing so not only saves money—it can also boost profits.

...After accounting for other factors, firms that bore their largest shareholder’s name enjoyed a return on assets (ROA) that was three percentage points higher than other companies. The authors explain this by noting that if you name a firm after yourself, you send a signal. You believe your product is good enough to stake your own reputation on it, not just that of your company. If you fail, you will remain personally connected to that failure for the rest of your career. The authors suggest that customers receive this signal and reward firms accordingly.

Atlas vươn mình

miêu tả một nước Mỹ trong một thời kỳ đen tối, khi các nhà công nghiệp và doanh nhân hàng đầu tổ chức một cuộc tổng đình công - không cho nhà nước bốc lột lao động của họ cho "lợi ích chung". Nhân vật chính, Dagny Taggart, chứng kiến cảnh xã hội dần dần sụp đổ khi nhà nước điều khiển ngày càng nhiều ngành công nghiệp, trong khi những công dân có nhiều đóng góp nhất, dưới sự lãnh đạo của một nhân vật bí ẩn tên là John Galt, ngày càng mất dần. Galt miêu tả cuộc đình công này là "ngưng lại động cơ mô tô của thế giới" bằng cách rút đi "đầu óc" phát động sự phát triển và năng xuất xã hội; với cuộc đình công này, họ muốn chứng minh rằng nền kinh tế và xã hội sẽ sụp đổ nếu không có động cơ lợi nhuận và nỗ lực của những người có lý trí và năng lực.
-----
IN “ATLAS SHRUGGED”, published 60 years ago this October, Ayn Rand asked what would happen if society’s most talented businesspeople (doanh nhân xuất sắc nhất) got so fed up (chán ngấy) with being taxed (bị đánh thuế), regulated (điều tiết) and otherwise messed (quấy rầy) about by government (bởi các đoàn thanh tra của cơ quan nhà nước) that they went on strike (đình công). Innovation (đổi mới sáng tạo) would cease (dừng lại). The economy (nền kinh tế) would stagnate (đình đốn). And government (chính quyền), starved of easy pickings, would become more bullying (ngày càng đàn áp).

Người đếm nỗi buồn

cứ phải "giải quyết nỗi buồn" ở ngoài trời trong nhiều năm, vì chồng không chịu xây nhà vệ sinh, người vợ ấn độ đâm đơn ly dị...
-----
an Indian court has granted a woman permission to divorce her husband after he consistently refused to build a toilet in their home, forcing her to relieve herself in the open.

Family court judge Rajendra Kumar Sharma in India’s western Rajasthan state ruled on 18 August that a toilet was a necessity in every home and defecating (đi ỉa) in the open was ‘disgraceful’ (ô nhục, hổ thẹn) for society and ‘torture’ (tra tấn) for women.

“In villages women have to wait until sunset (đợi đến trời tối) to answer nature's call (trả lời tiếng gọi thiên nhiên). This is not only physical cruelty, but also outraging the modesty of a woman” the judge ruled...


Có thật tiền không phải là tất cả?

Happy family. Photo courtesy Paul Sableman.

Money isn't everything but it sure keeps you in touch with your children.
~ J. Paul Getty

Tiền không phải là tất cả nhưng chắc chắn nó giúp giữ con cái ở gần.

Popular Now