book

Uber phân cấp hết cho giám đốc (tùy nghi) phát triển thị trường ở thành phố mới, ở Cali và Mexico có Uber rượu, một ngày đẹp trời ở...

travel

ngày này năm xưa, 06/9/2013, near Bualu, Indonesia, Bài trước: Mối tình 15 năm

word

Lâu nay chúng ta hiểu sai từ mọi và càng sai khi dùng từ mọi rợ theo nghĩa khinh miệt để chỉ các tộc người Tây Nguyên. Thật ra, từ mọi...

health

trên con đường thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng, vì chúng nó toàn đi xe (xịn)! :D photo courtesy hoang tung gym....

book

[trên răng dưới cát tút cả thôi] Travis Kalanick - ceo của uber, hồi mới mở công ty, đi ăn với bạn toàn quên ví, #wildride túng quá...