Journey in Life: 09/12/17

Search This Blog

Tuesday, September 12, 2017

Đến giờ em mới hiểu

một vũ nữ khỏa thân đã chuyển nghề, sau khi hiểu rằng: đàn ông không phải lúc nào cũng chỉ nhìn (chòng chọc) vào ngực phụ nữ, mà còn có nhu cầu tình cảm, muốn nói chuyện thân mật (thì rõ là thế :)

-> giờ cô ấy làm "phù thủy tình dục" với thần chú 'tăng cực khoái', giúp các chàng trai cô đơn thất bại trong tình yêu, vợ chồng hâm nóng tình cảm...
-----
Shaney Marie, 31, has swapped her sleazy (trơ tráo) career for a new life helping couples and dissatisfied singletons have more fulfilling sex lives.

The New Zealander was inspired to make the change after realising her male customers at the strip club weren't looking for boobs to ogle (đưa tình, liếc mắt), they were looking for a deeper meaning of their own life.

So now she's a "sex witch." and specialises in ‘orgasm boosting spells’

..."I looked back to ancient times. There were once temples where men would seek counsel and healing from erotic (luyến ái) dancers. This has been distorted. Modern strip clubs are a power play. Men objectify women, but women objectify them with their wallets. It is no longer a place of love and there is not a lot of respect on either side of the sexes. I decided to return to the older roots and bring on an awakening."

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017

Cần tư duy mới trong quản lý...
xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp là yêu cầu bức thiết nhất giúp cộng đồng khởi nghiệp tại các nước đang phát triển như Indonesia, Philippines, Việt Nam... vươn lên và phát triển mạnh mẽ.
đến năm 2020, cả nước sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Đó là những tiền đề để hiện thực hóa quyết tâm Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo.
sáng kiến đề xuất của VCCI với sự đồng hành của Công ty Microsoft, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Albert Ting)...

Bài trước: The Balinese gang

Popular Now