Journey in Life: 09/26/17

Search This Blog

Tuesday, September 26, 2017

"Take a leaf out of her book" nghĩa là gì?

Photo courtesy MrVertrau.

'Take a leaf out of sb's book' = lấy trang giấy ra khỏi sách của ai -> nghĩa là noi gương ai, bắt chước ai (to behave or to do something in a way that someone else would; to copy something that someone else does because it will bring you advantages).

Ví dụ
For more livable cities, take a leaf out of nature's book.

New digital library initiative needs to take a leaf out of others books.

Take A Leaf Out Of Bollywood Actress Kiara Advani's Beauty Book.

Thierry Henry wants to see Arsenal take a leaf out of Chelsea's book ahead of their Premier League grudge match by showing the world they mean business.

Phạm Hạnh

Bất cập thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

theo bài này trên tienphong,

Có những Sở y tế yêu cầu, muốn cung cấp dược liệu cho các cơ sở y tế trên địa bàn, bên bán phải có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược liệu. Bà con nông dân thì lấy đâu ra giấy phép?

...Nghị định 210 thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn có quy định ưu đãi cho dược liệu nhưng lại đặt ra điều kiện, muốn hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải có diện tích vùng dược liệu đạt trên 50 ha. Trong khi thực tế, hầu như không có doanh nghiệp nào tích tụ được quỹ đất lớn như vậy để tổ chức trồng dược liệu.
-----
Năm 2016, Traphaco đã sử dụng 3.383 tấn bao gồm hơn 100 loại dược liệụ và tỷ trọng dược liệụ nguồn gốc trong nước chiếm 91,3% nhu cầu sử dụng sản xuất của Công ty.

Đèn vàng nhấp nháy "đi hay dừng"?

đã ai áp dụng cách này chưa,

ếch đực chuyển sang màu vàng khi... làm tình tập thể (để nhắn các con đực khác đừng đến)
-----
Frog sex can get weird: It often occurs in big heaving groups with multiple members of each sex piled on top of one another. In most species, females release eggs into the environment and then males immediately release sperm to fertilize them. Interestingly, male frogs in species that tend to mate en masse often take on a bright yellow hue during mating season. Now, a new study in the Journal of Evolutionary Biology suggests that the color change may serve as a visual aid to other males to stay away. The hypothesis comes from a review of existing literature that found 95 species exhibit the trait, Popular Science reports. The researchers are planning to follow up with experiments to find out how and whether the frogs perceive the yellow pigments.

Popular Now