Journey in Life: 10/03/17

Search This Blog

Tuesday, October 3, 2017

Chính sách nào cho công nhân Trung Quốc?

Vấn đề lao động của Trung Quốc: Cynthia Estlund nghiên cứu phản ứng của chính phủ Cộng sản Trung Quốc trước yêu cầu cải cách lực lượng lao động lớn nhất thế giới.

Cuốn sách mới nhất của giáo sư ngành luật Cynthia Estlund, A New Deal for China’s
Workers? (tạm dịch: Chính sách nào cho công nhân Trung Quốc?), tập trung nghiên cứu những thay đổi nhanh chóng trong môi trường lao động của các công nhân tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và những ảnh hưởng từ những thay đổi này đối với phần còn lại của thế giới. So sánh tình trạng hiện tại của lao động Trung Quốc với các cuộc xung đột giữa người sử dụng lao động và người lao động Mỹ trong thế kỷ 20, Estlund đánh giá việc liệu các công nhân Trung Quốc có sẵn sàng tạo ra những đột phá lớn trong quan hệ lao động và luật lao động hay không. Bà cũng cho rằng chính phủ Trung Quốc đã chọn cải cách thay vì đàn áp đối với hoạt động công đoàn non trẻ nhằm giảm nguy cơ nổ ra một phong trào giải phóng lao động.

Bảy năm trước đây, Estlund đã bắt đầu dành phần lớn nghiên cứu của mình để tìm hiểu thực trạng quan hệ lao động đang diễn ra ở Trung Quốc. Estlund nói: "Các vụ công nhân biểu tình ngày một nhiều và những nỗ lực nhiều mặt của chính phủ để tìm cách đối phó với tình trạng bất ổn lao động đang tăng lên khiến tôi ấn tượng và tò mò. Điều này đặt ra những vấn đề thực sự thú vị về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nó giống và khác thế nào với những gì đã xảy ra ở đất nước chúng tôi trong giai đoạn thi hành Chính sách New Deal, khi phong trào lao động nổi lên

"Chicken livered" nghĩa là gì?

Blood Moon, The Hague Kijkduin 03.30 AM. Photo courtesy Maurits Verbiest.

'Chicken livered' = chicken hearted (gan gà), nghĩa là nhút nhát, nhát gan (easily frightened; cowardly).

Ví dụ
Miranda: 10 months to get MILF to disband and become part of AFP, then do the job against the terrorist that Duterte is too chicken livered to finish.

Writer-director-actor Nate Parker's mission in The Birth of a Nation is to describe the whys and wherefores of the bloody Nat Turner rebellion of 1831. Some audiences and a few chicken-livered critics gagged at the sight of slavery's cruelties — imagine how they would have felt in Nat's place.

Halloween is here again. That means your co-workers have planted surprise spiders around the office. You’ve been invited to a haunted hayride. Your neighbor’s yard has a full cemetery, rigged with motion detectors and pop-up zombies. Chicken-livered from the start, I have always dreaded this time of year. Haunted houses, ghost tours and horror film fests are not my thing, and why people love having the daylights scared out of them completely escapes me.

Phạm Hạnh

Popular Now