Journey in Life: 10/05/17

Search This Blog

Thursday, October 5, 2017

"Ngày phán xét cuối cùng của châu Á"

Chiến hữu: Tương lai quan hệ Trung-Nhật.

Cuốn sách "Ngày phán xét cuối cùng của châu Á" phân tích sự đối đầu lâu đời trong khu vực này.

Asia’s Reckoning: China, Japan and the Fate of US Power in the Pacific Century
Ngày phán xét cuối cùng của châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản và kết cục quyền lực của Mỹ trong kỷ nguyên Thái Bình Dương.
tác giả Richard McGregor,

Như thể nhắc lại tích cũ Anh-Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước gần như tương đồng
về hệ thống chữ viết và rất nhiều nét chung về văn hóa. Thế nhưng, hai quốc gia này nằm trong số các nước tham chiến không thể hòa giải trong thế kỷ 20. Tệ hơn nữa, họ ngày càng cách biệt.

Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu nhau hơn một thiên niên kỷ, và bắt đầu xung đột vũ trang vào cuối thế kỷ 19. Trước đó, hai nước này có chung nền nghệ thuật, văn chương, Khổng giáo và Phật giáo nhưng vẫn có sự khác biệt và đôi lúc đến độ gay gắt, với việc hầu hết các nhà cai trị Nhật Bản từ chối cống nạp cho các hoàng đế Trung Quốc theo cách mà các nước lân cận vẫn thường làm. Từ năm 1895 tới năm 1945, giữa hai nước này liên tục xảy ra chiến tranh— liên miên là từ dùng trong chính sử Trung Quốc— và chính di sản của nửa thế kỷ đó đã hủy hoại mối quan hệ ngày nay.

Như Richard McGregor đã chỉ ra trong câu chuyện về mối quan hệ tay ba thời hậu chiến giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ, điều buồn cười là thời

Dốc hết trái tim

Photo courtesy dave.see.

A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best.
~ Ralph Waldo Emerson

Con người được khuây khỏa và vui tươi khi dốc hết trái tim vào công việc và làm hết sức mình.

Định nghĩa 'khó đỡ' về vợ

Couple at Annapolis Harbor. Photo courtesy Ji Soo Song.

Wives are young men's mistresses, companions for middle age, and old men's nurses.
~ Francis Bacon

Vợ là người tình của đàn ông trẻ tuổi, bạn đồng hành ở tuổi trung niên và là điều dưỡng ở tuổi xế chiều.

Thương hiệu cá nhân: Tấm thẻ VIP quyền lực của người trẻ thời đại mới

ờ, Donald Trump chỉ bán tên mà thu hàng triệu usd, người mua nhà đừng tưởng Trump Tower hay Trump Resort là anh ấy xây mà nhầm...,


Quá trình hình thành con người Trump
Đội bay Boeing: sứ mệnh lịch sử

Popular Now