book

Gorbachev đã trở thành người chủ trương đường lối thay đổi cấp tiến như thế nào? Gần cuối cuốn tiểu sử mới về Mikhail Gorbachev , tác g...

marriage

chẳng rõ là em nào, cứ hứa thế, cầu thủ bóng đá cảm ơn cả vợ và... bạn gái sau trận đấu (trực tiếp trên truyền hình, trước hàng ngàn ng...

sex

đấy là chuyện ở Hạ Long thôi, còn ở gần Naples, Ý, cảnh sát đã ra lệnh cấm rồi, nhất là đối với trẻ em, vì gần đây sóng đánh giạt vào b...