video

Khi chính phủ áp giá trần sẽ làm cho tổng lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng bị thiệt... Bài trước: Nguyên nhân kinh tế c...