Journey in Life: 10/27/17

Search This Blog

Friday, October 27, 2017

Đổi nhà cho nhau

các giáo viên ở Hà Lan và Thụy Sĩ đã đổi nhà cho nhau khi đi du lịch vào mùa hè, từ những năm... 1950s, trước airbnb 7 thập kỷ...
-----
Of course, Airbnb was neither the first nor is it the only service of its kind. As...

Bài trước: Tiến sĩ Lê Tiến Dũng là ai?

Dẫu có lỗi lầm

Quan hệ sâu, rộng, thường xuyên... khăng "khít" :). Photo courtesy Michael Thuemmler.

Success does not consist in never making mistakes, but in never making the same one a second time.
~ George Bernard Shaw

Thành công không phải là không bao giờ phạm sai lầm, mà là không bao giờ phạm phải vẫn sai lầm đó lần thứ hai.

Bài trước: Dốc hết trái tim

Đừng, xin em đừng

... làm sạch 'chỗ kín' bằng dưa chuột :D
-----

Bloggers, vloggers and a number of alternative (thay thế, lập dị) health therapists (nhà trị liệu) are encouraging women to cleanse their lady garden ('vườn phụ nữ') with the salad staple – but only after peeling it (gọt vỏ; a thinly veiled attempt at safety advice, perhaps.)

The odd trend – dubbed a “vagina facial” (đắp mặt nạ cho âm hộ) – apparently involves inserting the cold cucumber (nhét dưa chuột vào) into your vagina (âm hộ) before twisting it around for about 20 minutes (rồi quay vòng quanh khoảng 20 phút).

Some even suggest sleeping with it you-know-where (vừa cắm... vừa đi ngủ) and others say you should leave it in until it’s completely warmed through (để cho đến khi dưa chuột ấm lên).

They claim the fruit’s high vitamin content “helps sanitize and maintain a pleasant odor” down there and can even ward off sexually transmitted infections (nhiễm trùng, lây truyền qua đường tình dục).

But any doctor worth their credentials will tell you that is wrong.

The fact is, vaginas are self-cleaning (thật ra, âm hộ có cơ chế tự làm sạch) – they don’t need any extra help to keep them fresh – not even soap (không cần xà phòng).

And using a cucumber as a form natural douche could actually leave you at a greater risk of infections like gonorrhea (bệnh lậu) and even HIV, by upsetting the natural pH balance of your intimate bits.

Tập Cận Bình: 'Lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc' sau Mao

Tập Cận Bình 'dẫn đầu và ở lại còn lâu'


Bài trước: Vũ Thị Thuận: Quyền lực của tình yêu và trí tuệ

Popular Now