Journey in Life: 11/02/17

Search This Blog

Thursday, November 2, 2017

Ghi nợ trên bằng tốt nghiệp

xá chi với Trung Quốc,

ai không trả được nợ sẽ bị vào sổ đen, bêu tên, số cmnd, ảnh, địa chỉ nhà, và số tiền nợ lên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo mạng, radio, tivi, màn hình trên xe buýt và màn hình trong thang máy các tòa nhà,

và bạn sẽ không lạ khi gọi một ai đó thì được nghe đoạn ghi âm: 'người mà bạn đang gọi hiện đang bị vào sổ đen của tòa án vì không trả được nợ, hãy giục người đó tôn trọng nghĩa vụ pháp lý của mình'

p/s: ở thượng hải, đã áp dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt để 'bêu riếu' những người đi bộ băng qua đường không đúng luật
-----
Those who fail to repay a bank loan will be blacklisted, and they will have their name, ID number, photograph, home address and the amount they owe published or announced through various channels – including in newspapers, online, on radio and television, and on screens in buses and public lifts.

…In the southern city of Guangzhou, the personal details of some 141 debt defaulters have so far been displayed on screens in buses, commercial buildings and on media platforms at the request of local courts.

Meanwhile in Jiangsu, Henan and Sichuan provinces, the courts have teamed up with telecoms operators to create a recorded message – played every time someone calls – for those who fail to repay their loans. The message tells the caller: “The person you are calling has been put on a blacklist by the courts for failing to repay their debts. Please urge this person to honour their legal obligations.”

Elsewhere in the Middle Kingdom, Shanghai adopts a facial recognition system to name and shame jaywalkers.

Bài trước: Giao hàng nhanh

Popular Now