Journey in Life: 12/10/17

Search This Blog

Sunday, December 10, 2017

Hội thảo xu hướng kinh tế 2018-2020

nghe tiến sĩ Vũ Minh Khương - Associate Professor at the Lee Kuan Yew School of Public Policy (National University of Singapore), và tiến sĩ Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) nói chuyện...

Bài trước: Traphaco CNC

"Eighteen daughters beautiful as goddesses are not as good as one crippled son" nghĩa là gì?

'Eighteen daughters beautiful as goddesses are not as good as one crippled son'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= Có mười tám đứa con gái đẹp như tiên nữ cũng không bằng có đứa con trai dù nó bị què

-> 'nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô'

This little girl carried by her grandpa along Qingdao Beach, China. Something keep her eyes focusing while she was going away. What is she going to miss? Photo courtesy Gauthier DELECROIX - 郭天.

Popular Now