Journey in Life: 12/13/17

Search This Blog

Wednesday, December 13, 2017

"When the daughter dies, the son-in-law is dead as well" nghĩa là gì?

'When the daughter dies, the son-in-law is dead as well'
~ ngạn ngữ Pháp

= Khi con gái mất, con rể cũng coi như đã chết rồi

Photo courtesy Kona Gallagher.

Bài trước: "Praise your horse tomorrow, your son when he has a beard, your daughter when she is married and yourself never" nghĩa là gì?

Vì sao thuế thừa kế không còn là chính sách thuế thông dụng?

Mỹ hủy bỏ thuế thừa kế từ năm 2024, tăng phụ trợ thuế con nhỏ từ 1.000 USD lên 1.600 USD...

Thụy Điển bỏ thuế thừa kế vào năm 2004, do e ngại các tỷ phú chuyển đến các nước đánh thuế thấp hơn (dù ko có mấy dữ liệu chứng minh là đúng vậy)

cũng ko có mấy dữ liệu chứng minh là giảm thuế thừa kế thì sẽ khuyến khích tiết kiệm hoặc đầu tư, hay người dân sẽ làm việc chăm chỉ hơn; thay vào đó, nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn tài sản thừa kế để lại cho con cháu là "bất ngờ" (“accidental”), người ta tiết kiệm để chi trả những chi phí bất ngờ khi họ còn sống, chứ không phải để dành cho thừa kế,

lý do đơn giản là, công chúng ghét thuế này, coi là đánh thuế 2 lần, trên thu nhập -> và các chính trị gia, như George W. Bush và Donald Trump đã nhận ra, hứa hẹn khi còn là ứng cử viên tổng thống, và được ủng hộ mạnh mẽ,

tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại loại bỏ thế này sẽ càng dẫn đến bất bình đẳng (thu nhập) -> và sẽ đưa đến một xã hội những tầng lớp tinh hoa, cha truyền con nối...
-----

...Perhaps a better explanation for why governments have turned against death duties is simply that the public hates them. Inheritances are deeply personal and the biggest single gift that many give to causes they believe in and loved ones they may have cherished. Many see the estate tax as a “double tax”, since it is often paid on income that has been subject to income tax. This is not the strongest of arguments, though. If avoiding double taxation were a requirement of good policy, then governments would need to abolish sales taxes. Nonetheless, politicians have realised that they are on to a winner. Both George W. Bush and Donald Trump found, as presidential candidates, that promises to repeal the estate tax proved highly popular.

Yet some economists worry about the trend towards tiny or even zero death duties. The rich world has high levels of wealth inequality. Half of Europe’s billionaires have inherited their wealth, for instance. The annual flow of inheritances in some rich countries is around 10% of GDP, far above its level a few decades ago. If governments are keen to avoid the creation of a hereditary (di truyền, cha truyền con nối) elite, they might want to think again.

Popular Now