Journey in Life: 12/17/17

Search This Blog

Sunday, December 17, 2017

Cũng đừng tìm ở Thanh Hóa nữa

tổ chức từ thiện được thành lập vào thế kỷ 19 ở đan mạch, hỗ trợ nhà cửa cho phụ nữ trên 40 tuổi, độc thân và... còn trinh, nhưng giờ không thể tìm được người đủ điều kiện nên phải thay đổi sứ mệnh của tổ chức: chỉ cần trên 40 tuổi và độc thân là được hỗ trợ, không cần còn trinh :))
-----

A Danish charity that provided support for virgin women over the age of 40 has been forced to change its requirements after being unable to find any virgins to help.

Linnemanns Jomfrukloster [Linneman's Virgin Monastery] in Velje, Denmark, was founded in 1856 to help 'single, worthy and in need virgins over the age of 40', by offering them housing.

'There are not many virgins over 40 in Denmark. We didn't check them medically, but it was difficult to fulfil the conditions of the foundation,' Josée Linnemann, a descendant of founder Andreas Linnemann,...

"With a good son-in-law you gain a son, with a bad one you lose your daughter, too" nghĩa là gì?

'With a good son-in-law you gain a son, with a bad one you lose your daughter, too'
~ ngạn ngữ Do Thái

= có con rể tốt, bạn được thêm một người con trai, gặp thằng rể tồi thì cũng coi như mất luôn con gái...

wat pho, bangkok, thailand, 15/11/2017.

Popular Now