Journey in Life: 12/27/17

Search This Blog

Wednesday, December 27, 2017

"Curse your wife at evening, sleep alone at night" nghĩa là gì?

'Curse your wife at evening, sleep alone at night'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= chửi vợ buổi tối, đêm ngủ một mình

-> cự vợ buổi tối -> đêm ra vỉa hè mà ngủ... :)

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây.
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy.
Đã bay cao trong vòm trời đầy.
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai...

Photo courtesy David Blackwell.

Những người đàn ông tốt đã đi đâu hết rồi?

[Omega talks]
Cafe sáng thứ Bảy, Harari lại chém tiếp, lần này chắc hợp ý các cụ nhà ta:
1/ những thanh niên biểu tình ở quảng trường Tahir, Ai Cập là những kẻ không biết điều, so với tổ tiên sống dưới thời các Pharaoh là sướng lắm rồi, lại đi so với nước Mỹ của Obama; cũng như thần dân xứ Giao Chỉ, so với đời bố mẹ là đã sướng lắm rồi, lúc nào cũng Mỹ, Đức, Nhật rồi lại Singapore...


2/ lý do nhiều chị em chê chồng, bất mãn với người yêu, là do suốt ngày so với sao 6 múi, lương 6 chữ số (usd), mà ko xem xung quanh mình là ai, khả năng mình tiếp cận được ai, "nồi nào úp vung ấy", cũng như ví dụ trên, chính phủ cũng là một hàng hóa/dịch vụ công, người dân thế nào thì (xứng đáng) chính phủ thế ấy... #ngungaotuong, #sapiens


Bài trước: Hành trình đi đến cõi âm gian

Hành trình đi đến cõi âm gian

Sau khi chém quá nhiều, Harari đã thấm mệt nên có câu "hỏi ngu" như này, các mem trả lời giúp... ;) #sapiens (post nhân bài của anh Đông)


Bài trước: Algeria thời Pháp thuộc

Popular Now