Journey in Life: 01/06/18

Search This Blog

Saturday, January 6, 2018

"A mill and a wife are always in want of something" nghĩa là gì?

'A mill and a wife are always in want of something'
~ ngạn ngữ Ý

= máy nghiền và mụ vợ lúc nào cũng muốn một cái gì đó

-> 'ăn ít , nói nhiều, mau già, lâu chết, miệng kêu tiền tiền' -> đố là con gì :)

Em có ước gì đâu - Chỉ là một ngôi nhà - Bão dừng sau cánh cửa. Photo courtesy Giuseppe Milo.

Popular Now