sex

tiếp tục làm tình đều đặn hằng tuần, nghiên cứu các ông bà lão 50-83 tuổi cho hay... ----- Having sex weekly as you age ‘improves brain...

funny

kéo xe tải bằng... chim :D ----- Holy roller! Hindu monk pulls a van along with his PENIS as hundreds of thousands gather for religious...