Journey in Life: 01/20/18

Search This Blog

Saturday, January 20, 2018

Top 10 công ty dược Việt Nam uy tín năm 2017

Traphaco No. 1

Cafe Bà Nà Hill
Hội thảo xu hướng kinh tế 2018-2020

"We must bear our cross with patience, said the man when he took his wife on his back" nghĩa là gì?

'We must bear our cross with patience, said the man when he took his wife on his back'
~ ngạn ngữ Đan Mạch

= chúng ta phải kiên nhẫn mang vác thập giá (mang "ách" và "gánh" của Đức Giêsu), lời của người đàn ông đang cõng vợ trên lưng

nếu ốc sên có tình yêu. Photo courtesy Bureau of Land Manageme.

Popular Now