Journey in Life: 01/26/18

Search This Blog

Friday, January 26, 2018

Sài Gòn, tháng 1/2018


Bài trước: T Coffee - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội

Cafe Bà Nà Hill
Yoogane Chicken Galbi - AEON Mall Long Biên ở Hà Nội

"Wisdom in the man, patience in the wife, brings peace to the house, and a happy life" nghĩa là gì?

'Wisdom in the man, patience in the wife, brings peace to the house, and a happy life'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= chồng khôn ngoan, vợ kiên nhẫn, sẽ có gia đình ấm êm và cuộc sống hạnh phúc

hãy tin nơi anh... Photo courtesy Flashback Tunisie.

Bài trước: "Who is tired of happy days, let him take a wife" nghĩa là gì?

Popular Now