health

depressed vagina, or vulvodynia = ngứa, rát âm đạo, đau khi quan hệ... không phải vấn đề hormon hay tâm lý, mà thuộc thần kinh ----- Do...