marriage

giả, thương mại hóa của tập đoàn để tăng sales, biết là chồng cũng mong đợi quà và bữa ăn tối ngon miệng, nhưng không chịu được bọn markete...

idea

dùng thiên nga máy (giám sát chất lượng nước trong hồ) thì có phải đỡ mất công không? ----- Bevy of Robot Swans Explore Singaporean Res...

idea

cảnh sát thành phố Rotterdam của Hà Lan thử nghiệm 'tịch thu quần áo, trang sức đắt tiền' của thanh niên trẻ, nếu trông có vẻ không...

japan

dép trong phòng tự chạy về đúng chỗ, sử dụng công nghệ của xe hơi tự hành... ----- The self-parking slippers by Nissan : 'Smart'...

funny

vì, để tránh trả tiền nước sinh hoạt, các nhà thổ đang lấy nước ngầm (lậu)... ----- Bangkok's mega-brothels are causing the city to...