Journey in Life: 03/11/18

Sunday, March 11, 2018

"Your wife's eyes are in your purse" nghĩa là gì?

'Your wife's eyes are in your purse'
~ ngạn ngữ Romania

= mắt vợ chỉ luôn dòm ví của bạn mà thôi

-> cái gì của đàn ông mà phụ nữ rất thích cầm...

chẳng nhìn gì hết... Photo courtesy Maria Morri.

Bài trước: "The mistress is queen, the wife is the slave" nghĩa là gì?

Bảo tàng phụ nữ Việt Nam - điểm thăm quan hấp dẫn dịp 8/3


Bài trước: Triển lãm “Người mẹ và thiên nhiên”

Bảo tàng Phụ nữ - 36 Lý Thường Kiệt
Điệu Valse, Strauss và chủ nghĩa phát xít

Triển lãm “Người mẹ và thiên nhiên”

của họa sĩ Văn Dương Thành...

bé Sơn và mèo con

Triển lãm "Netsuke - Nghệ thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản"
Ngày 8/3 là ngày gì?

"At the expense of" nghĩa là gì?

Twitter rồi sẽ vượt lên Facebook. Photo courtesy freegreatpicture.

'At the expense of' có từ expense là chi phí, phí tổn -> cụm từ này nghĩa là gây bất lợi/gây hại cho ai/cái gì; trả giá (to the detriment of someone or something; so as to cause harm to or neglect of; sacrifice, cost, loss).

Ví dụ
The pursuit of profit at the expense of the environment.

Twitter, Snap will grow at the expense of Facebook, analyst predicts.

Trump's Tax Success Is at the Expense of His Trade Agenda.

Viktor Orbán strengthened his power at the expense of Hungarian living standards.

Li Keqiang emphasizes Chinese industrial policies the West says come at the expense of foreign competitors.

Phạm Hạnh

"Middle-age spread" nghĩa là gì?

cách giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà chị em nên biết :) Photo courtesy Hamza Butt.

'Middle-age spread' có từ spread là sự sổ ra, phình ra (của cơ thể) -> từ này có nghĩa là sự sổ người ra khi đến tuổi trung niên (the fat that may accumulate around the areas of the abdomen and buttocks during one's middle age)

-> ad đã hiểu có tập bao nhiêu cũng không quay trở lại thời "6 múi" huy hoàng được nữa ;)

Ví dụ
Moderate training can help keep middle age spread in check.

Middle-age spread raises risk of dementia (chứng mất trí), study suggests.

Aging and weight gain go hand in hand, regardless of gender or menopausal (mãn kinh) status. A slower calorie burn because of a decrease in muscle mass, and an increased tendency for calories consumed to get stored as fat contribute to that middle-age spread.

Just wanting to change isn’t enough. It also takes planning and action. Begin by identifying habits that require altering or adjusting, then start setting goals, monitoring behaviours, acknowledging setbacks, making adjustments and celebrating successes. The goal isn’t to lose that middle-age spread in six weeks, but rather to be trimmer, happier and healthier during your middle years and beyond.

Phạm Hạnh