Journey in Life: 03/22/18

Search This Blog

Thursday, March 22, 2018

"In the presence of your neighbor don't praise your wife or his" nghĩa là gì?

'In the presence of your neighbor don't praise your wife or his'
~ ngạn ngữ Tây Ban Nha

= trước mặt thằng hàng xóm, đừng khen vợ mình lẫn vợ hắn

chỉ hỏi chuyện: đổ rác có vui không? Photo courtesy B.D.'s world.

Bài trước: "If your wife tells you to throw yourself off a cliff, pray to God that it is a low one" nghĩa là gì?

Nên đánh răng bao nhiêu lần trong ngày?

2-3 lần thôi, đừng nhiều quá

những năm 1980, chỉ có 15% dân số ấn độ dùng kem đánh răng -> tiêu thụ trên đầu người chỉ là 30 gram/năm.

nhưng hiện chỉ riêng 1 nhà máy của colgate ở bang gujarat đã sản xuất 15.000 tấn/năm, gấp 10 lần số lượng kem đánh răng cả nước ấn độ dùng trong 2 thế hệ :)
-----
In India, the tool for cleaning teeth and gums had long been a twig usually taken from a neem (cây thường xanh) tree…, which can be plucked each morning, chewed into a teeth-cleaning brush, and then thrown away. Neem also has medicinal properties. Tooth powders gained popularity in towns and cities in preindependence times, but in smaller towns as late as the 1960s shops that sold toothpaste had to be searched for. Consumption of toothpaste was meager (nghèo nàn, sơ sài, đạm bạc; khẳng khiu, hom hem). India’s toothpaste industry in the mid-1970s was estimated to produce about 1,200 metric tons a year for a population of more than 600 million. An Australian population of 16 million consumed 5,000 metric tons of toothpaste. By the late 1980s, the Indian market was said to be growing rapidly, but the industry estimated that only 15 percent of the population used toothpaste and that per capita consumption was only 30 grams a year.

…By 2014, a single new factory set up in Gujarat by Colgate-Palmolive was capable of making 15,000 metric tons of toothpaste a year, more than ten times the quantity produced in all of India two generations earlier.

Bài trước: Đâu chỉ có Trump

Popular Now