Journey in Life: 03/28/18

Wednesday, March 28, 2018

"The man with one wife is the boss of all bachelors" nghĩa là gì?

'The man with one wife is the boss of all bachelors'
~ ngạn ngữ Uganda

= người có vợ là sếp của các kẻ độc thân

Xin chào sếp nhé... Photo courtesy Andrew Malone.

Bài trước: "The fool sings a love song to his wife, the wise man will talk about his dog" nghĩa là gì?

"Help a lame dog over stile" nghĩa là gì?

'Help a lame dog over stile' có từ stile là bậc trèo, bục trèo (để trèo qua rào, tường...), lame là què, khập khiễng -> cụm từ này nghĩa là giúp ai trong cơn hoạn nạn.

Late Winter Afternoon; View of the Old Prague, Czech Republic. Photo courtesy Thomas Cat.

Bài trước: "Give a dog a bad name and hang him" nghĩa là gì?