Journey in Life: 03/28/18

Search This Blog

Wednesday, March 28, 2018

"The man with one wife is the boss of all bachelors" nghĩa là gì?

'The man with one wife is the boss of all bachelors'
~ ngạn ngữ Uganda

= người có vợ là sếp của các kẻ độc thân

Xin chào sếp nhé... Photo courtesy Andrew Malone.

Bài trước: "The fool sings a love song to his wife, the wise man will talk about his dog" nghĩa là gì?

"Help a lame dog over stile" nghĩa là gì?

'Help a lame dog over stile' có từ stile là bậc trèo, bục trèo (để trèo qua rào, tường...), lame là què, khập khiễng -> cụm từ này nghĩa là giúp ai trong cơn hoạn nạn.

Late Winter Afternoon; View of the Old Prague, Czech Republic. Photo courtesy Thomas Cat.

Bài trước: "Give a dog a bad name and hang him" nghĩa là gì?

Popular Now