marriage

shared from Lytra Do facebook , ----- KIẾM CHỒNG KHÓ LẮM 1. Kiếm được gã chồng đẹp trai thì gã lại không có não. 2. Kiếm được gã ...

economics

các cửa hàng truyền thống sẽ dễ thở hơn khi tiền thuê bất động sản giảm, các cửa hàng online (qua mạng) sẽ lại đắt đỏ hơn khi phí quảng...