science

các nhà khoa học phát minh ra kính áp tròng mà người đeo nó có thể bắn tia laser... ----- NEW CONTACT LENS COULD LET YOU SHOOT LASERS F...