Journey in Life: 05/16/18

Search This Blog

Wednesday, May 16, 2018

Có phải Thành Cát Tư Hãn là người đã thúc đẩy toàn cầu hóa?

bài bình sách của Gianni Riotta,
ngày 25 tháng 3 năm 2016

nguồn: Washington Post,
Hữu Hoàng dịch, Minh Thu hiệu đính

“Toàn cầu hóa” từng là một câu thần chú tuyệt vời làm thay đổi thế giới, thậm chí hiệu
nghiệm hơn cả phép gọi thần hộ mệnh (expecto patronum) tối thượng của Harry Potter. Trong phát biểu kết thúc nhiệm kỳ năm 2001, Tổng thống Bill Clinton khẳng định trước toàn thế giới rằng: “nền kinh tế toàn cầu đang mang lại nhiều cơ hội hơn cho đất nước chúng ta và hàng tỷ người khác trên khắp thế giới. Đó là cơ hội việc làm, cơ hội cải thiện mức sống và địa vị xã hội cho mọi nhà.” Một năm sau, thủ tướng Anh Tony Blair còn phát biểu với tinh thần sôi nổi hơn: “Cái mà thế giới nghèo đói cần không phải là ngăn chặn toàn cầu hóa mà phải thúc đẩy toàn cầu hóa hơn nữa. Nỗi bất công họ phải chịu không phải do toàn cầu hóa mà vì họ không tiếp cận được thành quả của toàn cầu hóa.”

Popular Now