funny

ngồi cạnh một hành khách bốc mùi không thể chịu đựng nổi, tất cả các hành khách buồn nôn, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp... ----- Em...

beer

đó là uống bia chế từ cây gai dầu -> chỉ có phê mà thôi :D ----- Ontario company developing a beer that gets you high instead of dru...