funny

các con công không chịu được phản chiếu của nó, và tấn công các xe hơi đắt tiền ----- Peacocks (công) Can’t Handle Their Reflections, A...

funny

yêu cầu nông dân không bón phân trên đồng, trước khi diễn ra hội nghị G7 ----- Canadian farmers in the Quebec region of Charlevoix, whe...