word

chuẩn bị trước giải đấu. Photo courtesy youtube. 'Like stink' nghĩa là rất vất vả, căng thẳng ( extremely hard or intensely )...

phrase

Stink bug. Photo courtesy Katja Schulz . 'Raise a stink' có từ stink là mùi hôi thối, khó chịu, sự phiền toái, om sòm -> c...

marriage

một nông dân nga, khi làm vườn trồng khoai, phát hiện ra đầu lâu và xương người chôn ở vườn nhà, nói với vợ thì vợ bảo: "đừng lo lắng,...