funny

kẻ sát nhân mới bị tuyên án có tội -> đấm liên tiếp vào đầu luật sư biện hộ ----- A newly-convicted murderer in Florida repeatedly p...

sex

hành khách (say rượu) 'nghịch' búp bê tình dục, khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp :)) ----- Plane passenger playing with sex ...

marriage

anh chồng ra tối hậu thư "cô chọn đi: tôi hay đàn chó" -> cuối cùng, anh là người ra đi :D ----- My husband said ‘it’s me ...