word

Photo courtesy Matti Mattila . 'Pulley block' nghĩa là ròng rọc. Ví dụ The repetitious work of these machines suggested...

beer

khách hàng quen bị cảnh sát bắn nhầm ở hộp đêm, giờ được uống bia miễn phí cả đời ----- Patron shot by FBI agent at Colorado nightclub ...

china

vườn thú ở quảng đông (lớn nhất) biến đổi gen của khỉ, khiến chúng bị rối loạn não bộ, để nghiên cứu cách chữa trị bệnh tự kỷ ----- Chi...

funny

bị cảnh sát còng tay vì thổi quá to ----- ‘Noisy’ piper cuffed by cops in front of shocked tourists on the Royal Mile in Edinburgh – fo...

health

mực ống thụ tinh ở lưỡi 1 phụ nữ khi cô này ăn sống ----- Woman 'impregnated' (làm cho (trứng) thụ tinh hoặc thụ phấn; thụ thai...

funny

đốt cháy bếp để đuổi bạn cùng phòng ra khỏi nhà ----- Man set kitchen on fire to force roommate to move out ...police and firefight...