word

Photo courtesy Yann Cœuru . 'Shrinking violet' nghĩa là người nhút nhát, người hay xấu hổ, người bẽn lẽn (an exaggeratedly sh...